Το «σύνδρομο παραίτησης» χτυπά τα παιδιά στη Μόρια