Συναυλία με το «Τρίφωνο» για τα ελευθέρια του νησιού μας