Συναυλία Φιλαρμονικής Δήμου Χίου - Στρατιωτικής ορχήστρας 96 ΑΔΤΕ