Συνάντηση Μιχαηλίδη με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για θέματα του Νοσοκομείου