Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με τον Στρατηγό Philippe Ponties