Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με νέο Αστυνομικό Διευθυντή