Στον βαθμό του Ταξιάρχου προήχθη ο Αθανάσιος Μπασιούκας