Στόχος η σύνδεση της Χίου με Ευρωπαϊκούς προορισμούς