Στο διασυλλογικό αγώνα "Νίκος Σαρικαβάζης", το τμήμα ιστιοπλοΐας της ΠΕΚΕΒ