Στη Βουλή η αύξηση των τελών ελλιμενισμού των μικρών σκαφών