Σταθεροί στις κόκκινες γραμμές οι κληρικοί της Χίου