«Σοβαρές ανησυχίες για την ισότιμη πρόσβαση των νησιωτών στο εμβόλιο»