Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς - Γιατί τη γιορτάζουμε και πού ωφελεί