Πρωτοβουλία για τη Χίο: Το 4ο Δημοτικό και η Δημοτική Αρχή που "έβλεπε τα έργα να χάνονται"...