ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυξημένη επικινδυνότητα στον οδικό άξονα Καρυές - Αυγώνυμα