Πολιτιστικό Διήμερο«Διονυσίειου» Μουσικού Σχολείου Χίου