Π.Ο.ΑμεΑ.Β.Α.: Προσφυγή στον Εισαγγελέα για τη στέγαση του Ειδικού Σχολείου