Περίθαλψη προσφύγων εν πλω από τους Γιατρούς του Κόσμου και την Hellenic Seaways