Περιοδεία Τριαντάφυλλου σε Καταρράκτη, Καλλιμασία, Θολοποτάμι