"Πέρασα κι εγώ από κει κι είχα παπούτσια από χαρτί" στο Πιτυός