Παρουσιάζεται η δεύτερη φάση της αποκατάστασης των τειχών του Κάστρου