«Παραμύθια στα Γερμανικά» στη Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»