Ορκίζεται στις 16 Δεκεμβρίου το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο