«Οι λειτουργοί της υγείας μπροστά στον αγώνα για Δημόσιο Καθολικό Σύστημα Υγείας»