«Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη των εξαρτήσεων»