Ο Π. Καμμένος στα εγκαίνια τριών στρατιωτικών οικιών στην Καλαμωτή, δωρεά του καπ. Λουκά Κτιστάκη