Ο ιστορικός αγιασμός στη Σμύρνη μετά από 94 χρόνια