Μητέρα Αδαμάντιου Μαντή: Επτά προπονητές του ασκούσαν ψυχολογική βία για να τα παρατήσει