Κυριακή με ανοικτά καταστήματα και Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Εμπορικό Κέντρο