Κοινή έκθεση των Έβη Χρήστου και Serpil Atagoz στη Σμύρνη