Κλειστός ο δρόμος από Κόρης Γεφύρι προς Δαφνώνα την Πέμπτη 30/3