Καθαρίζουν την περιοχή του Αίπους για τον ρουκετοπόλεμο