Καταγγελία Βρουλή για τη συνεδρίαση του Π.Σ. στη Μυτιλήνη με θέμα την πυρκαγιά στη Χίο