Καταγγελία για διάρρηξη οικίας στο κέντρο της πόλης