Κανένας διανομέας να μη δουλέψει σ' αυτήν την καταιγίδα