Καλαμωτή: Σύγκρουση Ι.Χ. με μοτοσικλέτα, ένας τραυματίας