Το ιστορικό Αργέντικο ολόφωτο, ανοίγει τις πόρτες του - Ώρες λειτουργίας