Ιερά Αγρυπνία για τους Μικρασιάτες Προγόνους στη Μητρόπολη