Η Μητρόπολη Χίου στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών