Η Χίος ανάμεσα στους νομούς με πολύ υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας