«Για την αποκατάσταση της αλήθειας όσον αφορά στη διανομή των μαστιχόδενδρων»