Για πρώτη φορά αγγειοχειρουργική και νευροχειρουργική επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου