«Εύρυθμη λειτουργία των σχολείων από την πρώτη μέρα»