Εθελοντική Αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού