Ερώτηση με πρωτοβουλία Α. Μιχαηλίδη για τις εγγραφές και διαγραφές πλοίων στο Ελληνικό Νηολόγιο