Επιδότηση 10.000 ευρώ μέσω της «επιχειρηματικότητας νέων με έμφαση στην καινοτομία»