Επανασύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος για καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα