Εορτασμός Αγίου Νικήτα προστάτη των Εφέδρων Αξιωματικών