Ενημέρωσαν τον Γεν. Γραμματέα Αιγαίου για τα προβλήματα του νησιού οι Χιώτες της ΔΗΜΑΡ