Έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της Πράξης